ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2023

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τα μέλη του συγκροτεί ομάδα για συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2022 που διοργανώνει διαδικτυακά η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ από από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2023 (εργάσιμες ώρες), και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην φόρμα εδώ, έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Η άσκηση θα διεξαχθεί από 23 Οκτ. έως 27 Οκτ. 2023 (εργάσιμες ώρες) διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας .

Η Δευτέρα 23 Οκτ. θα διατεθεί για την δοκιμή επικοινωνιών, ενώ η Παρασκευή θα διατεθεί για την σύνοψη της άσκησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τα σενάρια των παλαιότερων ασκήσεων. Στόχος της ενιαίας ομάδας είναι να συμμετέχει σε όλα τα σενάρια καθώς και να υπάρξει διατήρησή της και μετά τη λήξη της άσκησης.

Η άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ διοργανώνεται από το 2010 και σε αυτή συμμετέχουν περισσότερα από 300 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τον Ακαδημαϊκό Τομέα και τα Ερευνητικά Κέντρα, το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Η άσκηση θα διεξαχθεί μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας POSEIDON(Platform-based Operational System for Events & Injects Distribution Online). Όποιοι θέλουν να συμμετέχουν στην άσκηση θα πρέπει να έχουν EU Login, αναλυτικές οδηγίες για την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EU Login, ΕΔΩ.

Leave a Comment