Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ομάδα για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να συμβάλλει στις δράσεις της ομάδας να συμπληρώσουν αυτή την αίτηση