ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων και καταναλωτών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ζητούν την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης που βασίζεται στην παρακολούθηση

Την 1η Ιουνίου, το Transatlantic Consumer Dialogue (TACD), στον οποίο συμμετέχουν πολλές οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων όπως το EDRi, δημοσίευσε ένα ψήφισμα πολιτικής για την απαγόρευση της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης . Οι επεμβατικές πρακτικές συλλογής, κοινής χρήσης και επεξεργασίας μεμονωμένων δεδομένων για την παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης, έχουν γίνει το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο στον διαδικτυακό διαφημιστικό χώρο. Η διαφήμιση παρακολούθησης προωθείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως η Meta (Facebook) ή η Alphabet (Google), και είναι βασικός μοχλός πίσω από τη διάδοση παραπληροφόρησης, υπονομεύοντας τον δημοκρατικό λόγο, την οικονομική και πολιτική ισότητα, τον ανταγωνισμό στην αγορά, το απόρρητο, τη δημόσια υγεία, και βασική προστασία των καταναλωτών. Καθώς η πιθανότητα βλάβης υπερτερεί κατά πολύ των πιθανών οφελών, το TACD ζητά την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης που βασίζεται στην παρακολούθηση.

Γιατί μια έκκληση για πλήρη απαγόρευση;

Η επιτήρηση έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της ψηφιακής οικονομίας. Πλατφόρμες όπως το Facebook ή η Google χτίζουν την επιχείρησή τους στη βάση της συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση μηχανισμών συλλογής, αναγνώρισης, παρακολούθησης, ταξινόμησης, ταξινόμησης, διάκρισης και απόρριψης διαδικτυακών προφίλ για την παροχή υπερ εξατομικευμένων στοχευμένων διαφημίσεων. Τα προφίλ αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται διάχυτα σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, υγειονομικών, στεγαστικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών πλαισίων.

Η δομή του κλάδου της διαφήμισης παρακολούθησης δρα ενάντια στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στις ίσες ευκαιρίες και αυξάνει τους κινδύνους παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και διαρροών δεδομένων λόγω του όγκου των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επιτήρηση και η δημιουργία προφίλ μπορεί να αποτελέσει απειλή για μεμονωμένους καταναλωτές, διευκολύνοντας πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και αποκλεισμούς και απειλώντας τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία επιλογής και τις ίσες ευκαιρίες ενός ατόμου.

Πέρα από τους επιμέρους κινδύνους, οι πρακτικές επιτήρησης παρέχουν ευκαιρίες για στοχευμένη χειραγώγηση, διακρίσεις, παραπληροφόρηση, ριζοσπαστικοποίηση και απάτη, και επομένως αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των δημόσιων συζητήσεων και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα έντονοι για τους περιθωριοποιημένους, τους φυλετικούς και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως τα παιδιά.

Οι συστάσεις σχετικά με την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης βάσει παρακολούθησης βασίζονται στα εξής:

  1. Ο υψηλός κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ομάδες, κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα
  2. Η αδυναμία των καταναλωτών να αποφύγουν εύλογα την παρακολούθηση μέσω και για διαφημίσεις που βασίζονται σε παρακολούθηση
  3. Η αδυναμία των υφιστάμενων και των προτεινόμενων μηχανισμών να αντιμετωπίσουν τις επιζήμιες εξωτερικές επιδράσεις που παράγει η διαφήμιση παρακολούθησης
  4. Η έλλειψη οφελών για τα άτομα, τις ομάδες, τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα σε σύγκριση με τις βλάβες

Διαβάστε το ψήφισμα πολιτικής εδώ

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment