ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιβολή GDPR: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγγυηθεί τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων μας

Αν και αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός για την καλύτερη επιβολή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το κείμενο του τρέχοντος κανονισμού για την εναρμόνιση της διαδικασίας GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξακολουθεί να μην επαρκεί για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων. Στις, 15 Φεβρουαρίου, εγκρίθηκε το κείμενο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), το οποίο καθορίζει τα σχέδια για ενισχυμένες διαδικασίες για διασυνοριακές καταγγελίες GDPR και αυτεπάγγελτες έρευνες.

Το GDPR έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμα προβλήματα με την επιβολή, εμποδίζοντας άτομα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους βάσει αυτής της νομοθεσίας ακρογωνιαίο λίθο. Ενώ το προτεινόμενο κείμενο του κοινοβουλίου ενσωματώνει νέες βασικές διαδικαστικές εγγυήσεις και προόδους για διαδικαστικά δικαιώματα, αλλα , παραμένουν και αρκετά προβλήματα. Οι οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων προτρέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι  ο GDPR Procedural Harmonisation Regulation αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα μια για πάντα, ενισχύοντας τις διορθώσεις στην επερχόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Το τρέχον κείμενο είναι ένα βήμα πίσω από το προσχέδιο έκθεσης που δημοσιεύθηκε από το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ηγείται του νέου εναρμονιστικού δικονομικού νόμου τον Νοέμβριο του 2023. Χρησιμοποιεί αντιφατική γλώσσα που κινδυνεύει να μειώσει τις υπάρχουσες προστασίες και να περιορίσει αδικαιολόγητα τα δικαιώματα ακρόασης και πρόσβασης σε αρχεία για τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαδικασία καταγγελίας — ειδικά για τον καταγγέλλοντα. Επιπλέον, το κείμενο θέτει εμπόδια στους ανθρώπους στην υποβολή καταγγελιών.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  προτρέπουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες σοβαρές ελλείψεις πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια:

  • Διασφάλιση σαφούς και ισότιμης πρόσβασης στον κοινό φάκελο και για τα δύο μέρη, καθώς και σαφή κατανόηση του τι είναι προσβάσιμο σε αυτόν·
  • Να παρέχεται ένα σαφές, μη περιορισμένο ή διακριτικό, ίσο δικαίωμα ακρόασης τόσο στον καταγγέλλοντα όσο και στον υπό έρευνα μέρος στη διαδικασία καταγγελίας και να διασφαλίσετε ότι οι απόψεις και των δύο μερών λαμβάνονται υπόψη από τις Εποπτικές Αρχές (ΕΑ).
  • Διασφάλιση της πλήρους εναρμόνισης του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας· και
  • Να διασφαλιστεί  ότι δίνεται στους καταγγέλλοντες η ευκαιρία να παρέχουν «πληροφορίες που λείπουν» προτού οι SA χαρακτηρίσουν μια καταγγελία ως απαράδεκτη.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται τα δικαιώματα των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει το κείμενο ενσωματώνοντας αυτές τις συστάσεις κατά την επερχόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment