ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2022

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με τα μέλη του συγκροτεί ομάδα για συμμετοχή στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2022 που διοργανώνει διαδικτυακά η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ από από 23 έως 27 Μαϊου 2022 (εργάσιμες ώρες), και καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην εξής φόρμα εδώ, έως τη Τρίτη 17 Μαϊου 2022.

Η άσκηση θα διεξαχθεί από 23 Μαι. έως 27 Μαι. 2022 (εργάσιμες ώρες) διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας .

Τα επεισόδια που θα εξεταστούν αφορούν:

     1. Network Forensics

     2. Malware Analysis

     3. Windows system and Windows Web Server Forensics

     4. Linux Web Server Forensics

Η Δευτέρα 23 Μαι. θα διατεθεί για την δοκιμή επικοινωνιών, ενώ η Παρασκευή θα διατεθεί για την σύνοψη της άσκησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τα σενάρια των παλαιότερων ασκήσεων. Στόχος της ενιαίας ομάδας είναι να συμμετέχει σε όλα τα σενάρια καθώς και να υπάρξει διατήρησή της και μετά τη λήξη της άσκησης.

Η άσκηση ΠΑΝΟΠΤΗΣ διοργανώνεται από το 2010 και σε αυτή συμμετέχουν περισσότερα από 200 άτομα από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, τον Ακαδημαϊκό Τομέα και τα Ερευνητικά Κέντρα, το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Η άσκηση θα διεξαχθεί μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας POSEIDON(Platform-based Operational System for Events & Injects Distribution Online).

Leave a Comment