ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

#BanBS: Ένας παγκόσμιος συνασπισμός για την απαγόρευση της βιομετρικής παρακολούθησης

Όλοι οι άνθρωποι, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο, έχουν το δικαίωμα να ζουν με σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή. Ωστόσο, όπου κι αν κοιτάξετε, οι άνθρωποι υπόκεινται σε μια περιττή, ενοχλητική και εξευτελιστική επεξεργασία των βιομετρικών τους δεδομένων. Σε κάθε περιοχή του κόσμου, κρατικοί φορείς και ιδιωτικές εταιρίε πειραματίζονται με τα πρόσωπα, τα σώματα και της συμπεριφορά των πολιτών , συχνά κατά παράβαση των διεθνών και περιφερειακών οδηγιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αστυνομικές δυνάμεις, οι δημόσιες αρχές και οι ιδιωτικές εταιρείες εξαλείφουν την ικανότητά μας να συμμετέχουμε ανώνυμα σε δημοκρατικές διαδικασίες και να μιλάμε ελεύθερα. Αυξάνουν και ενισχύουν τις υπάρχουσες διακρίσεις στην κοινωνία. Στην Ευρώπη, ήδη το δίκτυο EDRi ξεκίνησε μια καμπάνια ενάντια σε οποιεσδήποτε χρήσεις των βιομετρικών χαρακτηριστικών των ανθρώπων, όπου οδηγούν σε μαζική επιτήρηση ή άλλες αδικαιολόγητες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ανθρώπων , τις οποίες αποκαλούμε πρακτικές βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης .

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις χρήσης βιομετρικής παρακολούθησης μάζας είναι η απομακρυσμένη αναγνώριση του προσώπου. Βλέπουμε επίσης μια παγκόσμια αύξηση της παρακολούθησης των ανθρώπων μέσω άλλων χαρακτηριστικών, όπως το μοτίβο περπατήματος («βάδισμα»), καθώς και η πρόβλεψη της ταυτότητας φύλου, της σεξουαλικότητας, της συναισθηματικής κατάστασης ή της εθνικότητας των ανθρώπων με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά τους – Όλα αυτά στερούνται αξιόπιστης επιστημονικής βάσης και διαιωνίζουν επιβλαβείς πρακτικές και στερεότυπα .

Είναι καιρός να απαγορευτεί η βιομετρική παρακολούθηση παγκοσμίως

Το νέο παγκόσμιο κίνημα #BanBS [Ban Biometric Surveillance] , με επικεφαλής τον διεθνή οργανισμό ψηφιακών δικαιωμάτων Access Now, και με την υποστήριξη του EDRi και άλλων ομάδων όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , το Ίδρυμα Ελευθερίας Διαδικτύου (Ινδία) και το Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC (Βραζιλία), βασίζεται σε μια απλή υπόθεση:

«Ορισμένες τεχνολογίες επιτήρησης είναι τόσο επικίνδυνες που αναπόφευκτα προκαλούν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύουν. Η χρήση της αναγνώρισης προσώπου και των απομακρυσμένων βιομετρικών τεχνολογιών σε χώρους προσβάσιμους από το κοινό επιτρέπει τη μαζική επιτήρηση και τη στοχοθετημένη παρακολούθηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πιθανότητα κατάχρησης είναι πολύ μεγάλη και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Πρέπει να απαγορεύσουμε τέτοιες πρακτικές μια για πάντα ».

Ο συνασπισμός ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2021 με περισσότερους από 175 οργανισμούς μαζί με κορυφαίους ακαδημαϊκούς, τεχνολόγους και ακτιβιστές, που εκπροσωπούν 55 χώρες. Στην εναρκτήρια δήλωση της, η ομάδα απαιτεί από τους πολιτικούς και τους νομοθέτες σε κάθε χώρα να σταματήσουν τις δικές τους πρακτικές βιομετρικής παρακολούθησης και να υιοθετήσουν νόμους που απαγορεύουν και σε άλλους να το κάνουν. Δικαστικοί και δικαστικοί αξιωματούχοι, διοικητικοί φορείς, Διεθνείς Οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, τεχνικοί εργαζόμενοι, επενδυτές και δωρητές δεν ξεφεύγουν από το επίκεντρο του συνασπισμού και καλούνται να λάβουν μέτρα και ενέργειες για να σταματήσει η παρακολούθηση,

Γιατί αυτή η δράση είναι τόσο σημαντική για τη Ευρώπη

Ο συνασπισμός #BanBS έχει σημασία για την υπεράσπιση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, διότι παρέχει πρόσθετη ορμή και αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη δράσης, τα οποία μπορούμε να προτείνουμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ) καθώς προχωρούν σε διαπραγματεύσεις για τον προτεινόμενο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη της ΕΕ , το προσχέδιο του οποίου επί του παρόντος δεν προστατεύει σοβαρά τους ανθρώπους από τη βιομετρική μαζική παρακολούθηση .

Ενώ ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ έχουν απορρίψει τα αιτήματα της εκστρατείας Reclaim Your Face ως μη ρεαλιστικά, αυτός ο νέος παγκόσμιος συνασπισμός δείχνει την θέληση των πολλών για την απαγόρευση της βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης.. Η εκτεταμένη εμβέλεια του συνασπισμού #BanBS χρησιμεύει επίσης ως μια ισχυρή υπενθύμιση ότι όταν πρόκειται για δικαιοσύνη, οι υποχρεώσεις της ΕΕ ξεπερνούν ήδη τα σύνορά της.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το δίκτυο EDRi δείχνουν ότι οι πρακτικές βιομετρικής μαζικής παρακολούθησης των οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών βλάπτουν ήδη σοβαρά ανθρώπους τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Από απαίσια και εκμεταλλευτικά βιομετρικά πειράματα στα σύνορα της ΕΕ , έως «έξυπνα» συστήματα που στοχεύουν άτομα σε κίνηση και σε επισφαλείς καταστάσεις στην Ιταλία , η ΕΕ από καιρό χρησιμοποιεί τους υπηκόους τρίτων χωρών (άτομα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ) για βιομετρικό πειραματισμό που παραβιάζει τα δικαιώματα τους.

Επιπλέον, πολλές χώρες της ΕΕ, όπως η Ιταλία και η Ολλανδία, διατηρούν ήδη μαζικές βιομετρικές βάσεις δεδομένων «αλλοδαπών» – ή ακριβέστερα, άτομα των οποίων το μόνο «έγκλημα» είναι ότι είναι ξένοι. Τέτοιες πρακτικές υποστηρίζονται από μια ιδεολογία που βλέπουμε σε όλους εκείνους που αναπτύσσουν βιομετρική παρακολούθηση: ότι όλοι είναι πιθανοί ύποπτοι. Αυτό παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ΕΕ στο τεκμήριο της αθωότητας και πολλά άλλα κρίσιμα δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης εταιρείες της ΕΕ που εξάγουν τις βιομετρικές τεχνολογίες τους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε περιοχές που δεν διαθέτουν κατάλληλη προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της αγοράς βιομετρικής παρακολούθησης της ΕΕ χωρίς να υιοθετήσουμε μια παγκόσμια προσέγγιση.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι υπάρχει ήδη ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ εκείνων στον παγκόσμιο βορρά που τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με εκείνες στον παγκόσμιο νότο, και καθίσταται σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τεχνητή νοημοσύνη ή βιομετρική δικαιοσύνη μεμονωμένα. Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί να διασφαλίσουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να ζήσει με ελευθερία, σεβασμό και αξιοπρέπεια για το ποιοι είμαστε.

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Leave a Comment