ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Privacy via IT Security: Ένας διαγωνισμός για εφαρμογές προστασία απορρήτου σε κινητές συσκευές

Στο έργο MAPPING υπάρχει ένας  διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη που δίνει την ευκαιρία σε καινοτόμες επιχειρήσεις και προγραμματιστές να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν μια σύγχρονη εφαρμογή που θα ενισχύσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε κινητές συσκευές. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα βραβείων που απονέμονται στις καλύτερες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 20000 ευρώ για τον πρώτο νικητή και την ευκαιρία να αναπτύξει την εφαρμογή στην αγορά.
MAPPING_competition_stripe1
Ως
μια από της δραστηριότητες του έργου MAPPING, ο διαγωνισμός καλύπτει την απαίτηση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια και την έκθεση των προσωπικών δεδομένων μέσω της πρόσκλησης υποβολής καινοτόμων εργαλείων ασφάλειας τα οποία ενισχύουν την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο κινητό και σε περιβάλλοντα online. Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει διαθέσιμη στο http://mapping-competition.uni-hannover.de/.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015 και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αρχική ιδέα της πρότασής τους μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού (http://mapping-competition.uni-hannover.de/submission.html) από την 1η Δεκεμβρίου 2015. Όλες οι προτάσεις πρέπει να πληρούν τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, και για να εισέλθουν στην φάση ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα ´proof-of-concept´ πριν από την τελική υποβολή. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει στη συνέχεια τις παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας μια ποικιλία κριτηρίων, με το κάθε κριτήριο αποδίδεται συντελεστής στάθμισης 1-3 ανάλογα με τη σημασία του. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα πρέπει να βασίζεται στη συνολική γενική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment