ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι κόκκινες γραμμές της Κοινωνίας των Πολιτών στην προτεινόμενη συνθήκη του ΟΗΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο

Περισσότερες από 110 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών παρέδωσαν  κοινή δήλωση στην Ad Hoc Επιτροπή των  Ηνωμένων Εθνων, η οποία περιγράφει με σαφήνεια τις αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές της κοινωνίας των πολιτών για την προτεινόμενη συνθήκη του ΟΗΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη θα πρέπει να απορρίψουν την προτεινόμενη συνθήκη εάν δεν εφαρμοστούν αυτές οι ουσιαστικές αλλαγές.

Το τελευταίο προσχέδιο που δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023 δεν διασφαλίζει επαρκώς την τήρηση της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αρχικά επικεντρώθηκε στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η προτεινόμενη Συνθήκη έχει εξελιχθεί ανησυχητικά σε ένα εκτεταμένο εργαλείο επιτήρησης.

Η Katitza Rodriguez, Διευθύντρια Πολιτικής του EFF για την Παγκόσμια Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ισχυρίζεται ενόψει των επικείμενων τελικών διαπραγματεύσεων:

Η προτεινόμενη συνθήκη χρειάζεται κάτι περισσότερο από μικρές προσαρμογές. Απαιτεί μια πιο εστιασμένη, στενά καθορισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Αυτή η αλλαγή είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η μετατροπή της συνθήκης σε παγκόσμιο σύμφωνο επιτήρησης και όχι εργαλείο για την αποτελεσματική καταπολέμηση των βασικών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Με την ευρεία εμβέλειά της και τις δυνάμεις επεμβατικής επιτήρησης, η τρέχουσα έκδοση εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη διασυνοριακή καταστολή και την πιθανή αστυνομική υπέρβαση. Πάνω απ’ όλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Συνθήκης, όχι μια μεταγενέστερη σκέψη. Εάν τα κράτη δεν μπορούν να ενωθούν σε αυτά τα βασικά σημεία, πρέπει να απορρίψουν κατηγορηματικά τη συνθήκη.

Ιστορικά, η νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης για να στοχεύσει δημοσιογράφους και ερευνητές ασφαλείας, να καταστείλει διαφωνούντες και καταγγέλλοντες, να θέσει σε κίνδυνο τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης και να δικαιολογήσει περιττά και δυσανάλογα μέτρα κρατικής επιτήρησης. Ανησυχούμε ότι η προτεινόμενη Συνθήκη, ως έχει τώρα, θα επιδεινώσει αυτά τα προβλήματα. Η προτεινόμενη τελική συνεδρία για την συνθήκη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου. 

Η κοινή δήλωση των οργανώσεων καλεί συγκεκριμένα τα κράτη να 

  • περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ποινικοποίησης σε σαφώς καθορισμένα εγκλήματα που εξαρτώνται από τον κυβερνοχώρο
  • να προστατεύσουν τους  ερευνητές ασφαλείας, τους καταγγέλλοντες,  τους ακτιβιστές και τους δημοσιογράφους από τη δίωξη για τις νόμιμες δραστηριότητές τους·
  • να περιλαμβάνουν ρητά αναφορά για το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία δεδομένων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
  • να περιορίσουν  το πεδίο εφαρμογής των εγχώριων ποινικών δικονομικών μέτρων και της διεθνούς συνεργασίας στα βασικά εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που ορίζονται στο κεφάλαιο ποινικοποίηση·
  • να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες ότι το τρέχον προσχέδιο θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την κρυπτογράφηση. 
  • Επιπλέον, η επιστολή απαιτεί την αναγκαιότητα θέσπισης συγκεκριμένων διασφαλίσεων, όπως οι αρχές της προηγούμενης δικαστικής εξουσιοδότησης, της αναγκαιότητας, του θεμιτού σκοπού και της αναλογικότητας.

Πηγή άρθρου: https://www.eff.org/

Leave a Comment