ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ, είναι η αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών, διαδικασιών και προτύπων στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε όπως η Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η πρόταση για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), η Πράξη της Ε.Ε για την Κυβερνοασφάλεια και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας, η ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί προτάσεις πολιτικής και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενδεικτικά σε θέματα όπως:

  • Ανοιχτά δεδομένα και ‘Εμπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Διοικητικό Δίκαιο
  • Ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιομετρικές τεχνολογίες)
  • Πλαίσιο ασφαλούς διακυβέρνησης ανοικτών δεδομένων
  • Πολιτικές κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικές λύσεις
  • Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Διαλειτουργικότητα στην πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας

Την ομάδα εργασίας συντονίζουν η Λίλιαν Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Νινέτα Πολέμη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Blog ομάδας εργασίας: http://privacy.ellak.gr και https://legal.ellak.gr Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας: https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Καλούμε μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής κοινότητας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμβάλλει στις παραπάνω δράσεις της ομάδας να δηλώσει συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα.

Leave a Comment