ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σχεδόν το ένα τρίτο των κυβερνητικών οργανισμών ασφαλείας πληροφορικής της ΕΕ συμβάλλουν στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Κυβερνητικοί οργανισμοί ασφαλείας σε τουλάχιστον οκτώ ευρωπαϊκά κράτη μέλη συμβάλλουν στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Πολωνία, η Γαλλία, η  Δημοκρατία της Τσεχίας και το Λουξεμβούργο φαίνεται να είναι οι πιο δραστήριες, συμβάλλοντας σε 58, 49, 24 και 19 έργα αντίστοιχα.

Η λίστα (βλ. Παρακάτω πίνακα) είναι σχεδόν σίγουρα ατελής. Ορισμένες χώρες έχουν πολλούς οργανισμούς που επικεντρώνονται στην ασφάλεια της πληροφορικής, και δεν βρίσκονται όλες εύκολα στο διαδίκτυο. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, ο κατάλογος των ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλειας πληροφορικής που διατηρεί η Enisa – ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο- απαριθμεί τρεις οργανισμούς:  την CSIRT-GOV,, την ομάδα αντιμετώπισης συμβάντων για την ασφάλεια υπολογιστών με επικεφαλής τον Οργανισμό Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας , την cert.gov.pl, το οποίο δεν είναι προς το παρόν συνδεδεμένη και το CSIRT που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας. Για  τους δυο τελευταίους οργανισμούς δεν υπάρχει και κανένα ίχνος τους στο GitHub. Αντίθετα, το Cert-Polska, που ανήκει στο ακαδημαϊκό δικτύου υπολογιστών της χώρας,  έχει περισσότερα από 58 έργα σε αυτό το αποθετήριο.

Επιστρέφοντας στην Δημοκρατία της Τσεχίας, η σελίδα govCERT-CZ στο GitHub εμφανίζει 24 έργα ανοιχτού κώδικα, καθώς και ένα για το NÚKIB, τον οργανισμό ασφάλειας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και πληροφορίες, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης το GovCERT-CZ.

Το σαφέστερο παράδειγμα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ή ANSSI). Αυτός ο οργανισμός μοιράζεται δημόσια ορισμένες από τις δικές του λύσεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ψηφιακής έρευνας  DFIR ORC για τη λήψη αξιόπιστων δεδομένων από παραβιασμένους υπολογιστές που χρησιμοποιούν MS Windows και το TCHAP, έναν πελάτη άμεσων μηνυμάτων που χρησιμοποιείται τώρα σε όλες τις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης και της Γαλλίας. Επιπλέον, η ANSSI συμμετέχει ενεργά στη σύσταση της χρήσης ανοιχτού κώδικα στις δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας, συμμετέχοντας για παράδειγμα σε συνέδρια και εκθέσεις .


Επίσης, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριών της Γερμανίας (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ή BSI) δοκιμάζει λύσεις ανοιχτού κώδικα για χρήση από δημόσιες υπηρεσίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το OwnCloud, λογισμικό ανοιχτού κώδικα που παρέχει λειτουργίες αρχείων και μηνυμάτων σε οργανισμούς και ομάδες εργασίας, και τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου  ανοικτού κώδικα Drupal, Plone, WordPress, Joomla και TYPO3

Επιπλέον, το BSI έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη εργαλείων ανοιχτού κώδικα που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφορικής, όπως: το GPGG4win  ένα port για MS Windows του ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού κρυπτογράφησης OpenGPG, το  mailveloppe, ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για κρυπτογράφηση end-to-end της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και φορμών στον ιστό και την υποστήριξη  του OpenGPG στο LibreOffice, μια σειρά εργαλείων παραγωγικότητας γραφείου.


Το κέντρο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της Ολλανδικής κυβέρνησης (Nationaal Cyber ​​Security Centrum ή NCSC) δοκιμάζει επίσης και προτείνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το 2013, για παράδειγμα, ενθάρρυνε τη χρήση του Ubuntu Linux ή του Red Hat Linux ως εναλλακτικές λύσεις για εκείνες τις δημόσιες υπηρεσίες που εξακολουθούν να παραμένουν στο λειτουργικό σύστημα των Windows XP. Εκείνη την εποχή, τα XP ήταν δεκαετίας και δεν λάμβαναν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή της.

Η Ολλανδική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας (AIVD) το 2015 χρηματοδότησε την ανάπτυξη του OpenVPN-NL, μιας προσαρμοσμένης έκδοσης του ευρέως χρησιμοποιούμενου OpenVPN (λογισμικό για την εξασφάλιση επικοινωνιών point-to-pont).

ΧώραGitHub pageΑριθμός αποθετηρίων
Austriahttps://github.com/certat10
Belgiumhttps://github.com/certbe1
Czechiahttps://github.com/GovCERT-CZ24
Estoniahttps://github.com/cert-ee4
Francehttps://github.com/ANSSI-FR49
Luxembourghttps://github.com/GOVCERT-LU19
Maltahttps://github.com/CSIRTMalta3
Netherlandshttps://github.com/NCSC-NL/2

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment