ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ENISA Threat Landscape 2016: Η ετήσια αναφορά της ENISA για τις κυβερνοεπιθέσεις

Η ετήσια αναφορά της ENISAENISA Threat Landscape παρέχει σε όλες τους ενδιαφερόμενους μια επισκόπηση των κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφηκαν τον περασμένο χρόνο, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις. Βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και παρέχει μια ανεξάρτητη άποψη για τις παρατηρούμενες επιθέσεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις τάσεις των επιθέσεων. Περιέχει πάνω από 140 πρόσφατες εκθέσεις και ναλύσεις από τη βιομηχανία της ασφάλειας,  ιδρύματα,  οργανισμούς τυποποίησης και άλλες ανεξάρτητα ινστιτούτα.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της αναφοράς για το 2016 της ENISA  είναι η κατακόρυφη αύξηση των κυβερνο-απειλών που έχουν βασικό κίνητρο την δημιουργία εσόδων. Το έτος 2016 χαρακτηρίζεται  έτσι από «την αποτελεσματικότητα της νομισματοποίησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο» (the efficiency of cyber-crime monetization”.)

Μπορείτε να διαβάστε το ENISA Threat Landscape 2016 εδώ

Leave a Comment