ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Όλες οι ομιλίες και τα workshops για την Ασφάλεια και προστασία δεδομένων στην #FOSSCOMM2016

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η FOSSCOMM 2016 διοργανώνεται η FOSSCOMM 2016, το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στη Ελλάδα. Φέτος η Fosscomm θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και θα περιλαμβάνει πάνω από 45 ομιλίες και εργαστήρια (workshops) σε θέματα Ανοιχτού λογισμικού, Ανοιχτού περιεχομένου, Ανοιχτών δεδομένων, Ανοιχτών τεχνολογιών, Ανοιχτής σχεδίασης και Ανοιχτών αδειών.

fscm_banner_02b

Στην φετινή FOSSCOMM  θα πραγματοποιηθούν  16 ομιλίες και workshop σχετικές με θέματα της Ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της FOSSCOMM μπορείτε να το βρείτε εδώ

Παρουσιάσεις  το Σάββατο 16/04

11:30 – 12:00

The Nmap project

13:00 – 14:30

5 + 1 OWASP Projects που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

15:00 – 15:30

PROTOS: An Open Source Early Warning System

15:30 – 16:00

Linux Διανομή Ασφάλειας

16:30 – 17:30

Ελληνική Εθνική άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ

17:00 – 17:30

Εργαλεία ανάλυσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων

Workshops το Σάββατο 16/04

11:00 – 13:00

Hackademic Challenges project

13:00 – 14:00

Mastering the black magic of command injection attacks


 

Παρουσιάσεις  την Κυριακή  17/04

10:00 – 11:00

Tor και Hidden Services

12:00 – 13:00

OPERANDO and patching privacy leaks in Android

15:00 – 15:30

Dradis Framework – Importing informations will you get root

16:00 – 16:30  

Securing Docker deployments

16:30 – 17:00

Το MitM framework Βettercap

17:30 – 18:00

Rupture – A framework to break HTTPS

18:30 – 19:00

Πετώντας κρεμμύδια σε firewalls

Workshops την Κυριακή 17/04

17:30 – 19:30

Crypto party

 

 

 

 

Leave a Comment