ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Botnets: οι στρατοί υπολογιστών ζόμπι που αποφέρουν εκατομμύρια

Οι στρατοί από ζόμπι δεν εισβάλλουν μόνο μέσα στις ταινίες αυτές τις μέρες. Καταλαμβάνουν, επίσης, και το διαδίκτυο με τη μορφή μαζικών botnets . Ένα botnet είναι μια στρατιά από υπολογιστές (bots), όλοι τους μολυσμένοι με το ίδιο κακόβουλο λογισμικό, που δίνει στον “βοσκό των bot” την δυνατότητα να χειρίζεται από μακρυά αυτούς τους υπολογιστές … Read more