ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτή επιστολή από Ευρωπαϊκές οργανώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενάντια στην ψήφιση του “e-Evidence package”

Σήμερα 13 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το λεγόμενο πακέτο «ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων» (“e-Evidence Regulation”). Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το πώς αυτή η πρόταση θα υπονομεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και θα δημιουργήσει ένα ανεπιθύμητο προηγούμενο για τη διασυνοριακή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων σε ποινικές έρευνες.

Αρχικά προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, ο κανονισμός και η οδηγία για τα «ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία» περικόπτουν τις δικαστικές διαδικασίες για να «διευκολύνουν» τη διαδικασία πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου σε προσωπικά δεδομένα που κατέχουν ιδιωτικοί παρόχοι διαδικτυακών υπηρεσιών εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη.

Η τρέχουσα διαδικασία πρόσβασης σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα απαιτεί από τις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν βοήθεια από τους ομολόγους τους στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη μια εταιρεία για τη λήψη αυτών των δεδομένων. Το πακέτο «ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων» θα το κάνει έτσι ώστε οι ανακριτικές αρχές να μπορούν να στέλνουν απευθείας αιτήματα σε εταιρείες σε άλλη χώρα.

Μέσω μιας ανοιχτής επιστολής , ομάδες ψηφιακών δικαιωμάτων, γιατροί, δικηγόροι και δημοσιογραφικές οργανώσεις και πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου προτρέπουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επανεξετάσουν αυτήν την πρόταση . Αποτελεί απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως οι ελευθερίες του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τα καθήκοντα επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας.

Αυτός ο κανονισμός θα δημιουργήσει επίσης ένα τρομερό προηγούμενο για το επίπεδο προστασίας όταν οι αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο παραγγέλνουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ανθρώπων από ιδιωτικές οντότητες στην ΕΕ.

Τα ακόλουθα στοιχεία του κανονισμού για τα «ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία» αφορούν ιδιαίτερα:

  • Έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος κοινοποίησης που υποστηρίχθηκε από εμπειρογνώμονες ως απαραίτητη διασφάλιση στη διαδικασία. Χωρίς αυτόν, ο κανονισμός κινδυνεύει με κατάχρηση για να στοχεύσει – μεταξύ άλλων – δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές, πολιτικούς αντιπάλους και δικηγόρους.
  • Αποτυχία να ληφθούν υπόψη τα εθνικά πλαίσια με αποδυναμωμένο κράτος δικαίου και αυξημένους κινδύνους πολιτικής καταστολής.
  • Εσφαλμένα σχεδιασμένες διασφαλίσεις που, στην πράξη, δεν θα εμποδίσουν την παράνομη πρόσβαση στις επικοινωνίες και τα δεδομένα των γιατρών, των κοινωνικών λειτουργών και των δικηγόρων
  • Περιορισμένο δικαίωμα σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα από ανεπαρκώς ρυθμιζόμενες «εντολές φίμωσης», αδύναμοι κανόνες για περαιτέρω μεταθέσεις και πολλά εμπόδια για άτομα που υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενώπιον δικαστηρίου

Οι οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτωβ, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και οι επαγγελματικές ενώσεις καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει την πρόταση αυτή, καθώς αποτελεί σοβαρή απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου και λειτουργεί ως φτωχό σημείο αναφοράς για μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες .

Διαβάστε την επιστολή εδώ

Leave a Comment