ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Bug bounties της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Element το  Moodle και το Zimbra

Βραβεία έως και 5000 ευρώ για την εύρεση τρωτών σημείων ασφαλείας σε λύσεις ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Element, το Moodle και το Zimbra ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,  Υπάρχει επίσης ένα μπόνους 20% για την υποβολή διορθώσεων για τα σφάλματα που ανακαλύπτονται.

Ένα νέο σύνολο bug bounties κυκλοφόρησε στις 11 Ιανουαρίου 2021 χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Intigriti. Τα ποσά που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ISA² της Επιτροπής επικεντρώνονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως από τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.

Το Element (Matrix) είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, από δημόσιες υπηρεσίες στη Γαλλία και τη Γερμανία. Το Moodle είναι μια πλατφόρμα eLearning που χρησιμοποιείται ευρέως από τις δημόσιες διοικήσεις και τα πανεπιστήμια παγκοσμίως. και το Zimbra είναι μια δημοφιλής λύση διακομιστή email που περιλαμβάνει ημερολόγια ομάδας και συνεργασία εγγράφων.

Σχετικά με την πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα στο πλαίσιο της δράσης  ISA² Sharing and Reuse Action

Η δράση Sharing and Reuse Action (2016.31) ) προωθεί τη διαλειτουργικότητα, την τυποποίηση και τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων. Οδηγεί σε ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διοικητικές διαδικασίες ενώ οι δημόσιες δαπάνες, ο χρόνος και η προσπάθεια για τις δημόσιες διοικήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες μειώνονται. Εκτός από τα προγράμματα Bug Bounties, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες από την δράση Sharing and Reuse που υποστηρίζουν τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα από δημόσιες διοικήσεις:

  • Νέα έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για βιώσιμες κοινότητες ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο τομέα
  • Έρευνες για την χρήση Ανοιχτού Κώδικα στις χώρες- μέλη \
  • Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για διαφορετικά θέματα που σχετίζονται με το OSS
  • Ένα αποθετήριο λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τον προσδιορισμό του πιο κρίσιμου λογισμικού ανοιχτού κώδικα της Ευρώπης που χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες.
  • Μια μελέτη σκοπιμότητας για μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση και την προστασία του υπάρχοντος και νέου λογισμικού ανοιχτού κώδικα της Ευρώπης · και
  • Hackathons που συγκεντρώνουν επαγγελματίες ανοιχτού κώδικα για την επίλυση προβλημάτων λογισμικού και διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment