ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το νέο Kali Linux 2017.2 είναι διαθέσιμο

Η Offensive Security ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την διάθεση της τρίτης κυλιόμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος δοκιμών διείσδυσης, Kali Linux. Το Kali Linux 2017.02  περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν από το 2017.1. Το Kali 2017.2 έχει πολλά νέα και ενημερωμένα πακέτα που σίγουρα αξίζουν να τα δείτε. Είναι αυτονόητο ότι αυτά τα νέα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στις τυποποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας και πακέτων που λαμβάνονται μέσω του Debian Testing.

Τα νέα εργαλεία του Kali Linux 2017.2

Στην νέα έκδοση έχουν προστεθεί περισσότερα από δώδεκα νέα εργαλεία στα αποθετήρια του Kali. Μερικα από τα πιο αξιοσήμείωτα είναι:

  • hurl – hexadecimal and URL encoder/decoder
  • phishery – injects SSL-enabled basic auth phishing URLs into a .docx
  • ssh-audit – SSH server auditor
  • apt2 – automated Penetration Testing Toolkit
  • bloodhound – reveals  hidden relationships within Active Directory
  • crackmapexec – a post-exploitation tool
  • dbeaver – powerful GUI database manager
  • brutespray – attempts default credentials on discovered services

Πώς να ενημερώσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση  του Kali σας;

Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Kali Linux στον υπολογιστή σας και δεν έχετε θέλετε να κάνετε μια καθαρή εγκατάσταση, μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές και να απολαύσετε τη χρήση ενός αναβαθμισμένου συστήματος:

apt update
apt dist-upgrade
reboot

Κατεβάστε  το Kali Linux 2017.2

Το Kali Linux είναι διαθέσιμο για αρχιτεκτονικές 32 bit και 64 bit. Έχουν ενημερωθεί επίσης  και τα Kali ARM και Kali Virtual images  . Μπορείτε επίσης να έχετε διαφορετικές επιλογές επιφάνειας εργασίας.

Για τους νέους χρήστες και εκείνους που είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε μια καθαρή εγκατάσταση,  τα αρχεία ISO και τα torrents της τελευταίας έκδοσης του Kali 2017.2 έχουν διατεθεί στη σελίδα λήψεων του Kali.

Leave a Comment