Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του webinar “Προστασία κρίσιμων δημόσιων υποδομών”

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρακολούθηση του Webinar “Προστασία κρίσιμων δημόσιων υποδομών” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μήνα Κυβερνοασφάλειας” το οποίο θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  από τις 10:00  – 12:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω  αυτού του συνδέσμου.