Συμμετοχή σε ομάδα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2024

Οι αιτήσεις συμμετοχής μέσω της φόρμας ολοκληρώθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο admin@eellak.gr